Site Overlay

亚搏体亚搏体育app网站

更多精彩尽在这里,详情点击:http://finance.sina.com.cn/realstock/company/sz000807/nc.shtml,亚博体育yabo【打开ya2022.com】

余忆童稚时,能张目对日,明察秋毫,见藐小之物必细察其纹理,故时有物外之趣。

又留蚊于素帐中,徐喷以烟,使之冲烟而飞鸣,作青云白鹤观,果如鹤唳云端,为之怡然称快。

定神细视,以丛草为林,以虫蚁为兽,以土砾凸者为丘,凹者为壑,神游其中,怡然自得。

一日,见二虫斗草间,观之,兴正浓,忽有庞然大物,拔山倒树而来,盖一癞蛤蟆,舌一吐而二虫尽为所吞。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注